⭠ etusivulle

Amerikkalainen professoriryhmä esittää hoitoa koronavirussairauteen

15.11.2020

Amerikkalainen tunnustettujen tehohoidon professorien yhteenliittymä, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC Alliance), esittää mm. syyhyn hoitoon käytettävän tavanomaisen reseptilääke ivermektiinin käyttöönottoa COVID-19:n avohoitoon ja ennaltaehkäisyyn.1 Ryhmää johtaa professori Paul E. Marik, joka esitti kortikosteroidien ja verenohennuslääkkeiden käyttöä COVID-19:n hoitoon jo vuoden 2020 alussa, yli puoli vuotta ennen niiden yleistä käyttöönottoa.2 Ivermektiini on uusin lisäys ryhmän hoitosuosituksiin.3 

Ivermektiiniä on käytetty COVID-19-tartuntojen hoitoon jo pitkään latinalaisessa Amerikassa, mm. virallisena hoitona 8.5.2020 alkaen Perussa.4 Epidemiologisen katsauksen mukaan hoito on poistanut yli 60-vuotiaiden ylikuolleisuuden.5 Kolmessa Brasilian kaupungissa ivermektiinijakelu väestölle näytti vähentäneen tapausten ilmaantumisen noin puoleen verrattuna vastaaviin kaupunkeihin, joissa jakelua ei toteutettu.6 Maissa, joissa ivermektiiniä on jaettu koko väestölle jo ennen epidemiaa, kuten Haitilla, pandemiaa ei käytännössä ole esiintynyt: ilmaantuvuusluvut ja kuolleisuus ovat olleet noin neljäsosa Suomen tasosta. 

Pilottitutkimuksen mukaan lievästä ja keskitasoisesta sairaudesta kärsiville potilaille tablettimuodossa viiden päivän ajan annettu suuriannoksinen (0,6 mg/kg/vrk) ivermektiini vähensi viruskuorman viiden päivän pituisen mittausjakson loppuun mennessä noin puoleen vertailuryhmän tasosta.7 Sivuvaikutuksia ilmoitettiin hieman enemmän ivermektiiniä saaneilla kuin lumelääkettä saaneilla. Oireet olivat lieviä, kestivät noin vuorokauden ja parantuivat itsestään. Näihin kuului ihottumaa, pahoinvointia, huimausta, ahdistuneisuutta ja lievää verenpaineen laskua. Annoskoko ei ollut yhteydessä sivuvaikutusten ilmenemiseen. Tutkijat totesivat hoidon olevan hyvin siedetty. 

Aiemmassa tutkimuksessa, jossa ivermektiiniä annettiin sairastuneiden perheenjäsenille, ivermektiiniä saaneista sairauden oireita sai noin seitsemän prosenttia ja vertailuryhmästä 58 prosenttia.8 Toisessa tutkimuksessa, jossa terveydenhuoltohenkilökunnalle annettiin kaksi annosta ivermektiiniä kolmen päivän väliajalla, ivermektiiniä saaneista sairastui 73 prosenttia vähemmän kuin kontrolliryhmästä.9 Tulokset viittaavat suurempaan, 3-7-kertaiseen vaikutukseen kuin millään muulla tunnetulla menetelmällä. 

Lokakuussa julkaistu tutkimus sairaalapotilaiden hoidosta ivermektiinillä ja doksisykliinillä osoitti, että hoito lievensi merkittävästi sairauden vaikeusastetta, vähensi niiden potilaiden osuutta joilla koronavirustesti oli pitkäaikaisesti positiivinen, ja esti potilaiden tilan heikkenemistä.10 Toisessa tutkimuksessa samalla lääkeyhdistelmällä saatiin samankaltaiset tulokset.11 Aiempi retrospektiivinen tutkimus viittasi kuolleisuuden laskuun erityisesti sairauden vaikeasta muodosta kärsivillä potilailla.12 Käynnissä tai suunnitteilla on useita kymmeniä kliinisiä kokeita.13 Kokonaisuutena nämä alustavat tulokset viittaavat siihen, että ivermektiinistä olisi merkittävää hyötyä sairauden kaikissa vaiheissa. 

Ivermektiinin tarkka vaikutusmekanismi koronavirukseen ei ole tiedossa. Äskettäin on löydetty uusi vaikutusmekanismi, jonka merkitys on vielä epäselvä.14 C-vitamiinin tiedetään suojaavan suurten annosten mahdollisilta haittavaikutuksilta.15 

Riskiryhmien ennaltaehkäisevä hoito voidaan toteuttaa mahdollistamalla reseptitön jakelu apteekeista lääkkeen saatavuuden mukaan ensin esimerkiksi yli 70-vuotiaille ja sen jälkeen yli 60-vuotiaille. Niille, joilla tartunta on todettu, ivermektiinihoito voidaan antaa heti tartunnan toteamisen jälkeen avohoitona. Hoito sisältää kaksi annoskertaa kolmen päivän väliajalla. Estohoito voidaan antaa myös altistuneille ja esimerkiksi maahan saapuville turisteille.

Lääke on edullinen, turvallinen ja heti saatavilla. Se annostellaan yleensä tablettimuodossa, eikä se vaadi tavanomaisesta poikkeavia säilytys- tai jakeluketjuja. Se on laajakirjoinen eikä viruksen muuntuminen vaikuta sen tehoon. Sillä voitaneen korvata rokotustarvetta ja sitä voitaneen tarvittaessa valmistaa kotimaassa. Esitetty hoito voi mahdollistaa pandemian tukahduttamisen ilman taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti haitallisia rajoitustoimenpiteitä.

Mika Turkia
FM

Lisätiedot: http://covidcare.fi, https://flccc.net

Lähteet

1. Kory P, Meduri GU, Iglesias J, et al. Review of the Emerging Evidence Supporting the Use of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. OSF Preprints 2020. https://osf.io/wx3zn/

2. Turkia M. FLCCC Alliance MATH+ ascorbic acid and I-MASK+ ivermectin protocols for COVID-19 – a brief review. SSRN Electronic Journal 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3723854

3. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol for the treatment of SARS-CoV-2 infection: the scientific rationale. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020;:1–7. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/08/MATH-protocol-for-the-treatment-of-SARS-CoV-2-infection-the-scientific-rationale.pdf

4. TrialSite News. How a Grass Roots Health Movement Led to Acceptance of Ivermectin as a COVID-19 Therapy in Peru. https://www.trialsitenews.com/how-a-grass-roots-health-movement-led-to-acceptance-of-ivermectin-as-a-covid-19-therapy-in-peru/

5. Chamie J. Real-World Evidence: The Case of Peru. Causality between Ivermectin and COVID-19 Infection Fatality Rate. ResearchGate 2020. https://www.researchgate.net/publication/344469305

6. TrialSite News. An Old Drug Tackles New Tricks: Ivermectin Treatment in Three Brazilian Towns. https://www.trialsitenews.com/an-old-drug-tackles-new-tricks-ivermectin-treatment-in-three-brazilian-towns/

7. Krolewiecki A, Lifschitz A, Moragas M, et al. Antiviral Effect of High-Dose Ivermectin in Adults with COVID-19: A Pilot Randomised Controlled, Open Label, Multicentre Trial. SSRN Electronic Journal 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3714649

8. Waheed S. Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts. NCT04422561. ClinicalTrials.gov 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04422561

9. Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. Role of ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among healthcare workers in India: A matched case-control study. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20222661

10. Reaz M. Clinical Trial of Ivermectin Plus Doxycycline for the Treatment of Confirmed Covid-19 Infection. NCT04523831. ClinicalTrials.gov 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04523831

11. Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS. Controlled randomized clinical trial on using Ivermectin with Doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad Iraq. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

12. Rajter JC, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J. Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019. Chest 2020. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.009

13. Jans DA, Wagstaff KM. The broad spectrum host-directed agent ivermectin as an antiviral for SARS-CoV-2?. Biochemical and Biophysical Research Communications 2020. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.10.042

14. Li N, Zhao L, Zhan X. Quantitative proteomics reveals a broad-spectrum antiviral property of ivermectin benefiting for COVID-19 treatment. Journal of Cellular Physiology 2020. https://doi.org/10.1002/jcp.30055

15. Chahrazed M, Hassina K, Soumya B, et al. Beneficial effects of ascorbic acid on ivermectin repeated high-dose therapy in rabbits: biochemical and histopathological investigations. European Journal of Biological Research 2020;11(1):1–13. http://www.journals.tmkarpinski.com/index.php/ejbr/article/view/336